دوشنبه 6 خرداد 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

 

مرتبه دانشگاهی : دانشیارپایه 29 دانشگاه سیستان و بلوچستان 

آدرس پستی : زاهدان – خیابان شریعتی – روبروی استانداری- شریعتی 3- بنیاد نخبگان استان سیستان و بلوچستان  

پست الکترونیک : Pahlavani@eco.usb.ac.ir

تلفن 33223545 054و09153438271

سوابق اجرایی از سال 1373

1- رئیس دفتر ستاد رفاهی اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان /1374

2-رئیس دفتر نظارت و ارزشیابی دانشگاه سیستان و بلوچستان /1375

3-معاون اداری و مالی دانشکده اقتصاد و علوم اداری /1376

4-مدیر گروه علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان/ 1385

5-عضو هسته مطالعات و پژوهشهای بازرگانی استان س و ب/  1387-1385

6- عضو کمیته پژوهشی  بخش تعاون استان س و ب/ 1388

7--عضو انجمن اقتصاددانان استرالیا /1380-1385

8-عضو انجمن استرالیایی تحقیقاتی خاورمیانه/ 1383-1387

9- رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان/1387 لغایت 1391

10 - استاد راهنما و مشاور فوق لیسانس و دکتری ( 10 مورد پایان نامه  دکتری و بالغ بر 80 مورد پایان نامه ارشد)

11- معاون سردبیر و مدیر اجرایی فصلنامه بین المللی  مطالعات بازرگانی و توسعه(به زبان انگلیسی)

12- دبیر کمیته اجرایی سومین همایش ملی اموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران( دانشگاه علامه- تهران و سیستان و بلوچستان/ خرداد 1386

13-دبیر کمیته علمی هفتمین کنفرانس بین المللی روابط تجاری و همکاریهای اقتصادی کشورهای شرق و غرب اسیا- ابان 87 دنشگاه اصفهان و دانشگاه سیستان و بلوچستان) / 1387

14-نایب رییس انجمن بین ا لمللی APEF(همکاریها ی اقتصادی  و تجاری اسیا و اقیانوسیه)  برای سال 2008

15- عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان / 1388

16-عضو شورای پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان / 1391-1389

17- عضو شورای پژوهشی دانشگاه  پیام نور استان سیستان و بلوچستان / 1388-1389

18-عضو شورای اداری و  کمیته اجرایی دانشگاه سیستان و بلوچستان / 1391-1389

19- عضو کار گروه دانشگاهها و موسسات اموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی و دانشگاههای ازاد اسلامی استان

20-عضو هیات موسس موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی تفتان

21-  مدیر اجرایی موسسه اموزش عالی  غیر انتفاعی غیر دولتی شکوه شرق / 1390=1389

22- عضو کمیته تحقیقات بانک صادرات استان به عنوان خبره اقتصادی / 1389

23-عضو کمیته علمی و اجرایی اولین همایش ملی مدیریت کارافرینی و توسعه منطقه ایی / اذرماه 1388

24- عضو هبات تحریریه  ژورنال بین المللی  بازرگانی و توسعه(IJBDS )[1]-  مشترک (استرالیا-ایران و مالزی)

25- عضو اتاق فکر صدا وسیمای  مرکزسیستان و بلوچستان / 1389=1388

26- عضو هیات تحریریه فصلنامه  بین المللی مدیریت و  بازرگانی (BMQR)[2]- کشورمالزی (به زبان انگلیسی)

27- عضو  کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان / 1390-1389

28- عضو شورای پژوهشی سازمان اقتصاد و دارایی استان سیستان وبلوچستان / 1390-1389

29- عضو هیات تحریریه  فصلنامه علمی پژوهشی  تحقیقات مدلسازی اقتصادی / دانشکده علوم اقتصادی- تهران

30- عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی سیاستگذاری اقتصادی / دانشگاه یزد

31- عضو قطب تحقیقاتی و  پژوهشی اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان

32- عضو انجمن علمی توسعه روستایی ایران/ 1390-1394

33- رییس کمیته اجرایی و دبیر کمیته علمی کنفرانس بین المللی بررسی مسائل توسعه روستایی /بهمن ماه 1390

34- عضو کمیته برنامه ریزی کنفرانس بین المللی  28-31 October-APEF 2010- پکن- چین

35-  مدیر گروه اقتصاد واحد بین الملل دانشگاه س و ب در چابهار/ 1390-1389

36- مدیر پروژه سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری  استان 91-1389

37- مشاور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان

38- عضو کمیته برنامه ریزی کنفرانس بین المللی -APEF 2011- دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران

39- عضو کمیته راهبری تنظیم سند جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات استان 1392-1391

40- عضو شورای تحقیقات سازمان آموزش فنی و حرفه ایی استان 1390

41-مشاور رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریائی چابهار/ 1390-1389

42- ناظر علمی تهیه و  تدوین برنامه پنجساله  توسعه استان/ 1391-1390

43-عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان /1392-1391

44-عضو کمیته تحقیقات مرکز پژوهش های شهر و شهرداری زاهدان 1391-1390

45- مدیر علمی پروژه مطالعات آمایش و توسعه استان سیستان و بلوچستان /1392

46- عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی/ تهران 8و 9 بهمن 1392

47- مدیر برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان 7/8/1391 لغایت 1/4/1393

48-- مشاور رییس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در امور بین الملل 23/7/1391 لغایت 20/4/1394

48- عضو کمیته اموزش و پژوهش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

50- مشاور دانشگاه آزاد اسلامی استان  در امور بین الملل و سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان

51- عضو شورای سیاستگذاری پارک علم و فناوری استان  سیستان و بلوچستان

52. عضو کمیته برنامه ریزی  نشست همکاری های دو جانبه ایران و کره جنوبی در پسابرجام / تهران( آوریل 2016) و پوسان( جولای 2016 )

مسولیت اجرایی فعلی :

رییس  بنیاد نخبگان استان سیستان و بلوچستان

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه :  اقتصاد سنجی کاربردی ، مدلسازی اقتصاد کلان ، تجارت بین الملل ،توسعه اقتصادی و اقتصاد کشورهای منطقه آسیا-پاسفیک

جوایزو گرانت:

- کسب مقام اول و دریافت جایزه تحقیقاتی دوره تحصیلات تکمیلی  دکتری دانشگاه ولونگونگ استرالیا

-     کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشکده اقتصاد در سال   1385

  • کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه سیستان و بلوچستان ( سال 86 )
  • کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشکده اقتصاد در سال1388(مقام اول)
  • تألیفات فارسی :

1-بررسی تأثیر حذف یارانه نان بر عرضه گندم ، پژوهشنامه بازرگانی ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی/ شماره 1 

2-ارزیابی وضعیت بازارچه­های مرزی استان ، همایش شناخت استعدادهای بازرگانی استان س وب، وزارت بازرگانی

3-طرح پژوهشی : بررسی اثرات حذف سوبسید نان بر فقر مطلق ( همکار طرح ) ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

4- طرح پژوهشی: بررسی وضعیت قاچاق کالا در استان سیستان و بلوچستان/ سازمان بازرگانی استان س و ب

5- تخمین توابع صادرات و واردات در اقتصاد ایران با استفاده از روشهای همگرایی/ فصلنامه علمی پژوهشی بررسیهای اقتصادی / ش 3/ 1386

6-طرح پژوهشی و کتاب با عنوان : شناسایی اقتصاد و  بازار کشور افغانستان (مجری پروژه) / سازمان توسعه تجارت ایران /1387

7-طرح پژوهشی : بررسی مسائل و مشکلات و توانمندیهای بخش تعاون استان (مجری طرح ) اداره کل تعاون استان 1387

8- بررسی و نظر سنجی در باره مسائل و مشکلات و پتانسیلهای بخش تعاون استان در استان سیستان و بلوچستان / فصلنامه علمی پژوهشی روستا و توسعه /  سال 11/ بهار 87

9-تخمین تابع تقاضای نفت گاز (گازوئیل) در شهرستان زاهدان با استفاده از روش همگرایی/ همایش ملی افزایش درامدهای نفتی و ایجاد فرصتهای شغلی/ 25مهرماه/ خمینی شهر

10-بررسی رابطه تجارت و رشد اقتتصادی در ایران با استفاده از روش همگرایی/همایش بین المللی چابهار  ترانزیت و توسعه محور شرق/ خرداد ماه 1387/تهران

11- نقش صادرات و واردات و سرمایه گذاری فیزیکی و انسانی در فرایند رشد اقتصادی ایران//همایش بین المللی چابهار  ترانزیت و توسعه محور شرق/ خرداد ماه 1387/تهران

12- بررسی مزیت نسبی و اولویت بندی بازارهای هدف خرمای صادراتی ایران به تشکلهای تجاری منطقهای منتخب/ کنفرانس ملی خرما /2-4 اذرماه 1387

13- طرح پژوهشی: وضعیت ترانزیت کالا از چابهار به میلک و افغانستان و کشورهای آسیای میانه و مقایسه با بندر گوادر پاکستان / سازمان توسعه تجارت ایران/ وزارت بازرگانی/1388

14- طرح پژوهشی: بررسی  وضعیت تورم  و رابطه ان با سرمایه گذاری و تولید ناخالص ملی در اقتصاد ایران/دانشگاه سیستان و بلوچستان /1388

15- -صنایع کوچک و رشد اشتغال طی سه سال اول  برنامه چهارم (مطالعه موردی سیستان و بلوچستان)/ اولین همایش ملی مدیریت کارافرینی و توسعه منطقه ایی/ دانشگاه سیستان و بلوچستان/اذرماه 1388(پهلوانی - یعقوبی و هاشمی)

16-صنعت گردشگری در اقتصاد استان سیستان و بلوچستان و نقش ان در رفع بیکاری و اشتغال / اولین همایش ملی مدیریت کارافرینی و توسعه منطقه ایی/ دانشگاه سیستان و بلوچستان/اذرماه 1388(عباسیان-هاشمی و پهلوانی)

17- بررسی وضعیت بسترهای توسعه روستایی مبتنی بر فناوری اطلاعات / مجله علمی  - پژوهشی دانش و توسعه/ ش 31/1389(نویسندگان : یعقوبی - پهلوانی و بارکزایی )

18-براورد مدل عرضه نیروی کار زنان در ایران/ فصلنامه علمی پ‍ژوهشی تحقیقات مدلسازی / نویسندگان : پهلوانی و صفامنش /1391/ش 8

19- کتاب: همجمعی و شکست ساختاری در اقتصاد /نویسندگان: علی حسین صمدی و مصیب پهلوانی/ انتشارات نور علم / 1388

20- کتاب:  اقتصاد ورزش Economics of Sports// نویسندگان: مارک جی. شنفلدر( دانشگاه روبرت موریس ) و مینگ لی ( دانشگاه اوهایو)/مترجمین: دکتر محمد رضا کاظمی-دکتر جهانگیر یدالهی فارسی- دکتر مصیب پهلوانی)/ انتشارات کتابخانه فرهنگ/ 1390

 

  21- تعیین میزان تغییرات مصرف نهاده های کشاورزی در اثر آزاد سازی قیمت نهاده ها (مطالعه موردی: تولید پنبه در ایران)/ فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی/ نویسندگان(پهلوانی ، طیبی،  طاهریو  کلاته عربی) ، شماره 4، زمستان 1391

22- بررسی رابطه بلندمدت مصرف ذغال سنگ بر انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران/ فصلنامه اقتصاد انر‍‍زی ایران/ نویسندگان ( پهلوانی، اثنی عشری و سردار شهرکی)، شماره 7 ( تابستان 92)

23- عدم تجانس مشاهده شده در اندازه گیری کارآیی هزینه ؛ مطالعه ی موردی: کارآیی هزینه ی تولید پنبه ی آبی در ایران ./فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / نویسندگان (مرادی؛ پهلوانی و اکبری)/ شماره (2)6 تابستان 92

24-  بررسی چالشهای نظام بانکی در تامین مالی کارافرینان در ایران / ( باصری و پهلوانی)/ ارائه شده درنخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی/ تهران 8و 9 بهمن 1392

 

25- عملکرد نظام بانکی و کارایی نظام بانکی در ایران/ ( پهلوانی و شاعری) / نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی/ تهران 8و 9 بهمن 1392

 

26-  بررسی و مقایسه تاثیر فناوری اطلاعات بر کارایی بانکهای خصوصی و دولتی / ( پهلوانی ، معروف زاده و لشنی) / نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی/ تهران 8و 9 بهمن 1392

 

27- بررسی و اهمیت مصرف نسبی و ریسک گریزی در الگوی مصرفی خانورهای ایرانی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته / فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران/ (روشن ، پهلوانی و شهیکی تاش)/ شماره 8/ زمستان 1392

 

28- تاثیر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب  در حال توسعه با استفاده از روش GMM

پژوهشهای پولی و بانکی / نویسندگان (بهرامی، پهلوانی و جانسوز) / سال ششم شماره 15/ بهار 1392

 

 29- بررسی اثر شکل گیری عادات، دیرپایی کالاهای بادوام و چشم همچشمی در مصرف بین دوره ای خانوارهای ایرانی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته/مجله سیاست گذاری اقتصادی/ نویسندگان ( روشن/ پهلوانی و شهیکی تاش)/   سال پنجم، شماره 10، پاییز و زمستان 1392

 

30- بررسی قاعده سر انگشتی مصرف  با روشGMM : مطالعه موردی ایران / فصلنامه مدلسازی اقتصادی/ ( روشن/ پهلوانی و شهیکی تاش)/  شماره 1( پیاپی 25)/ بهار 1393

 

31- تاثیر جهانی شدن بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو منا با استفاده از روش GMM/ فصلنامه علمی پ‍ژوهشی  اقتصاد و توسعه منطقه ایی/ (جابر بهرامی و مصیب پهلوانی)/ سال 21 شماره 8 پاییز 1393

32- بررسی تاثیر دموکراسی و حقوق مالکیت بر کاهش فساد درکشورهای عضو منا / فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی /  (جابر بهرامی و مصیب پهلوانی)/ سال سوم شماره هشتم / بهار 1393

33- بررسی تاثیر توسعه تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران / مجله تحقیقات اقتصادی  دانشگاه نهران / (مصیب پهلوانی، مهدیه دهباشی و ابراهیم مرادی) /  دوره 49 شماره 3 پاییز 93

34- تحلیل همگرایی کارایی هزینه تولید در زراعت گندم ایران /فصلنامهرشد و توسعه اقتصاد روستایی و کشاورزی، ) ابراهیم مرادی ، مصیب پهلوانی و احمد اکبری) دوره اول، شماره دوم، اسفند 1394

35- نوسانات بازار سهام و سیاست پولی در ایران / فصلنامه تحقیقات مدلسازی / اقتصادی ) / سحر بشیری ، مصیب پهلوانی، رضا بوستانی) / شماره 23 بهار1395

36-تاثیر تئوری قرادادبرحداکثر مطلوبیتشرکت( مطالعه موردی شرکت ایران تایر( / فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران / ( زینب شاعری، مصیب پهلوانی و سعید عیسی زاده) /سال پنجمشماره 18 تابستان 1395

37- تعیین عدم قطعیت های بحرانی و تبیین سناریو های توسعه فضایی در برنامه آمایش سرزمینی: درسهایی ازتجربه مطالعات آمایش بخش صنعت و معدن استان سیستان و بلوچستان برای استان یزد/ مصیب پهلوانی و رضا روشن / همایش توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم انداز ان در افق 1404 /. شهریور 1395

38- درس هایی از تجربه راهبردها و سیاستهای بخش کشاورزی و آب سیستان و بلوچستان برای استان یزد/ مصیب پهلوانی و ابراهیم مرادی / / همایش توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم انداز ان در افق 1404 /. شهریور 1395

39- بررسی جایگاه بخش صنعت و زیر بخشهای ان در اقتصاد استان یزد / رمضان حسین زاده ، مصیب پهلوانی و سمیه دهقان پور / همایش توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم انداز ان در افق 1404 /. شهریور 1395

لیست مقالات چاپ شده در مجلات   ISIو ژورنال های بین المللی :

Referred papers in International Journals:

 

Pahlavani, M (2005) “Cointegration and Structural Change in the Exports-GDP Nexus: The Case of Iran”. International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, Vol.2(4). Euro-American Association of Economic Development, www.usc.es/~economet/eaa.htm

 

Pahlavani, M., Valadkhani, A. and Worthington, A, (2005), “The Impact of Financial Deregulation on Monetary Aggregates and Interest Rates in Australia”, Applied Financial Economics Letters, (UK), 1(3). www.tandf.co.uk/journals

 

Pahlavani, M., Wilson, E.J, and Worthington, A.C (2005)Trade-GDP Nexus in Iran: An Application of the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Model”, American Journal of Applied Science, (US) 2(7),

 

Valadkhani, A, Layton, A. and Pahlavani, M. (2005), "Multiple structural Breaks in Australia's Macroeconomic Data: An Application of the Lumsdaine and Papell test", International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies,Vol2(3). Euro-American Association of Economic Development, www.usc.es/~economet/eaa.htm.

 

Pahlavani, M. (2005) “Sources of Economic Growth in Iran: A Cointegration analysis in the presence of structural Breaks" Applied Econometrics and International Development, Vol. 5(4),

 

Pahlavani, M. Wilson, E.J, and Valadkhani, A. (2006) “Structural Changes in the Iranian Economy: An Empirical Analysis with Endogenously Determined Breaks”, International Journal of Applied Business and Economic Research, Vol. 4(2),

 

Harvie, C., Pahlavani, M. and Salman Saleh (2006) “Identifying structural breaks in the Lebanese economy 1970-2003: An application of the Zivot and Andrews test”. The Middle East Business and Economic Review, Vol.18 (1), [Publishing by the Association for Middle East Economic Research (AMEER) Inc. Sydney (Australia).]

 

Pahlavani, M. and Jordaan, A. (2006) “Time Series Analysis of Structural Changes and Development Challenges in South African Economy”, Asian-African Journal of Economics and Econometrics, Vol.6 (2),

 

Jayanthakumaran, K. and Pahlavani, M (2006) “Australia and New Zealand CER agreement and breakpoints in bilateral trade: an application of the Wald type test.” Applied Econometrics and International Development, Vol. 6(2)

 

Pahlavani. M., Saleh Salman, A and Sivalingam G. (2006) “Time Series Analysis of Multiple Structural Breaks in the Malaysian Economy”. The Middle East Business and Economic Review, Vol.18 (2)[Publishing by the Association for Middle East Economic Research (AMEER) Inc. Sydney (Australia).]

 

Harvie, C., and M. Pahlavani,(2006) “Testing for Structural Breaks in the Korean Economy 1980-2005: An Application of the Innovational Outlier and Additive Outlier Models, The Journal of the Korean Economy,Vol.7,No.2. [Publishing by the Association of Korean Economic Studies] http://www.akes.or.kr

 

Valadkhani, A and M.Pahlavani (2007) “Financial Deregulation and Structural Changes in Australia’s Monetary Aggregates and Interest Rates”. ICFAI Journal of Monetary Economics, Vol.V,No.1.

 

Verema, R and Wilson E.J and Pahlavani, M (2007) The Role of Capital Formation and Saving in Promoting Economic Growth in Iran Middle East Business and Economic Review, Vol.18 (3).

 

Jayanthakumaran, K., and Pahlavani, M (2007) “Structural breaks in trade per capita and income per capita in ASEAN-5 countries: an Application of Innovational Outlier Models/ Applied Econometrics and International Development, Vol.7(2) http://www.usc.es/~economet/aeid.htm

 

Worthington, A., and M. Pahlavani, (2007)Gold investment as an inflationary hedge: Cointegration evidence with allowance for endogenous structural breaks” /Applied Financial Economics Letters. Vol.3, P.259-262. www.tandf.co.uk/journals/.

 

Jayanthakumaran, K., and Pahlavani, M (2007) “Trade reforms and breakpoints in Australia’s manufactured trade: An application of the Zivot and Andrews model” International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, Vol.4(2). Euro-American Association of Economic Development, www.usc.es/~economet/eaa.htm

 

Harvie C., and Pahlavani, M, (2007)Sources of economic growth in South Korea: an application of ARDL analysis in the presence of structural changes – 1980-2005 / Journal of the Korean Economy/Vol.8 (2):

 

Kuppusamy,M., Pahlavani, M and Salman Saleh, A (2008) Fostering ICT Development for Growth: Measuring the Payoffs for Australia and the Asean-5 Countries, American Journal of Applied Sciences  5(12): 1676-1685

 

Safdari,M, Pahlavani,M. and Motee,R (2008) the Relationship Between Agricultural Value Added & Agricultural Exports( a Cointegration Analyse), Repples Research Journal ISSN:0973-6352.

 

Pahlavani, M. and Harvie, C. (2008), Multiple structural breaks in Korea’s macroeconomic data: an application of the Lumsdaine and Papell test, Journal of the Korean Economy,  Vol.9, No.3, pp. 425-441.

Pahlavani, M. and Rahimi, M(2009), Sources of Inflation in Iran: An application of the ARDL Approach, International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies,Vol.9(1).

Pahlavani, M. and Salman Saleh,(2009), Budget Deficit and Current account Deficit in the Philipines : A cusaulal Relationship?/ American Journal of Applied Sciences/Vol.6(8).

Pahlavani,M,Akbari,A,and Motee,R(2009) The effects of Hand-Woven Carpet Exports in the value added of Carpet sector in Iranian Economy/ Asian Journal of Development Matters,  Vol 3(2),July 2009.

Karim, M, Sanjari, F, M Pahlavani,and Rahimi,M (2009), The Causality between Financial Development and Economic Growth, "Asian-African Journal of Economics and Econometrics", Vol.9 (1) June.            

Pahlavani, M. and Ezzati, P (2009) The Relationship between Inflation and Growth: Estimation of the Threshold Point for Iran, "International Jl.of Business Management, Economics and Information Technology, Vol.1 No.2.

 

Rahimi, M, Pahlavani, M and Akbari,A (2009) Investigation of Being Monetary Inflation in Iran, International Journal of Economic Issues,Vo.2.No.1

Pahlavani, M. and Harvie, C. (2009), Effects of the Asian Financial Crisis on the Korean Economy: Some Further Empirical Evidence/ The Empirical Economics letters/ Vo.8.No.9.

 

Sotodeh, A,Pahlavani,M and Karim, M, (2010) " An Investigation of the Relationship between the Public Budget and Inflation in Iran, International Jl. of Business Management, Economics and Information Technology ", Vol.2(2),July to December 2010,

Kamalian, A.R, Pahlavani, M. and Valadkhani, A. (2010), Modelling the Asymmetric Effects of Inflation nn Real Investment In Iran, 1959-2008, Applied Econometrics And International Development, Vol 10-1

Pahlavani, M. and Ezzati,P, (2010) "Are There Smaller Leverage Effects in Less-developed Markets: Evidence from Iran, American Journal of Applied Sciences, Vol.7(1)

Pahlavani, M, Dahmarde, N. and Pourshabi(2010) The Economic Uncertainty and private investment nexus in Iran ( application of EGARCH and THE ARDL approach China-USA Business Review,Vol.9(2).

 Pahlavani, M. and Rahimi, M(2010), Can Oil Prices and GDP be Co-integrated? An   
Asymmetric Co-integration Approach”/ World Applied Science Journal Vol.8(9).
 

 

Yaghoubi,N, Pahlavani, M and  Shakeri, R (2010), “A survey of factors related to customer adoption of Internet Banking” , International Jl. of Business Management, Economics and Information Technology, Vol.2(2), July to December

 

Pahlavani, M, Radnia,M. and Ezzati(2010)the Relationship Between National Saving and Domestic Investment in Economy of Iran”  China-USA Business Review, Vol 9(7), July 2010.

 

Dahmardeh,N,Pahlavani,M and Mahmoodi(2011) “ Government spending and Private Consumption  in Selected Asian Developing Countries, International Research Journal of Finance and Economics, Issue (64.

 

Pahlavani,M, Abed,D and F.Pourshabi(2011)” Investigating the Keynesian View and Wagner’s Law on the Size of Government and Economic Growth in Iran”, International Journal of Business and Social sciences, Vol.2.No.13

 

Pahlavani,M, Zamanian,G and Y. Elyasi(2011) “ R & D Intensity, Innovation and Per Labor Output: empirical Investigation of non-scale Endogenous Growth Theories” European Journal of Economics, Finance and Administration Sciences , Issue (33)

 

Mehrara,M, Pahlavani,M and Y.Elyasi(2011)”Government Revenue and Government Expenditure Nexus In Asian Countries: Panel Cointegration  and Causality,” International Journal of Business and Social sciences, Vol.2.No.7.

 

Shahraki,J, Pahlavani,M and K.Barghandan(2012) " The Investigation of Relationship between Privatization and Economic Growth in Iran" International Journal of Business, Humanities and Technology, Vol.1.No.2.

 

Moradi ,E Pahlavani, M, Akbari, A and H. Mehrabi Bashrabadi(2013) “ Comparative Analysis of Stochastic Frontier Partially non-parametric and Stochastic Frontier Parametric Methods Case Study: Measuring Cost Efficiency in Wheat Production in IranInternational Journal of Agricultural Management & Development, Vol.3.No.2

 

Jansouz. P, Pahlavani,M.and F, Shirani)2013) " Research and Development Spending and Value added of Agricultural sector of Iran "  International journal of Agronomy and Plant Production (IJAPP)/ Vol., 4 (9), 2097-2101

 

 Amirzadeh.S, Akbari.A, and M.Pahlavani(2013) “ The Application of time series models for forecasting Wheat consumption in Iran” Anthesis  Journal of Agriculture Sciences, 2013, 1(2): 42- 47

 

Roshan, R, Pahlavani, M and M.N.Shaheki Tash (2013) “Investigation on Habit Formation, Risk Aversion and Intertemporal Substitution in Consumption of Iranian Households by GMM Approach” International Economics Studies, Volume 42, Number1, Spring & Summer

 

Pahlavani, M, Heidari,H and Bashiri, S (2013) “

Dynamic Relationship between Inflation Uncertainty and Private Investment in Iran: An Application of VAR-GARCH-M Model" International Journal of Business and Development Studies, Volume 5, No:1: 61-76

 

Pahlavani,M and M. Mohseni Tabar(2013) " The Survey of Effective Factors on the Diesel Consumption in Iran by using the ARDL cointegratrion Approach " International journal of Academic Research and Social Sciences , Vol.3 No.4 P. 405-412

 

Pahlavani, M. and Rabie M (2014) " The Relationship between Value Added Tax and Financial Ratios in Companies listed on the Tehran Stock Exchange" Asian Journal of Research in Banking and Finance, Vol.4.No.10 :p.1-9

 

 Pahlavani, M and  Roshan,R (2015) The Comparison among ARIMA and hybrid ARIMA-GARCH Models in Forecasting the Exchange Rate of Iran / International Journal of Business and Development Studies, Vol. 7, No. 1,  pp 31-50

 

 Shahiki Tash,M.N , Pahlavani,M and K.Barghandan (2015) "  Evaluating the Relationship between Concentration Indicators and Profitability of Banking Industry in Iran "  Çankırı Karatekin University Journal of The Faculty of Economics and Administrative Sciences,  Volume 5, Issue 2, pp.495-505

 

 Zanganeh Soroush, M and Pahlavani,M (2015) " Maize Import Policy Based on the Exchange Rate Volatility and Price Expectation/    International Economic Studies Vol. 46, No. 1

 

Bashir, S, Pahlavani , M ., and R. Boostani (2016) " Optimal Monetary Policy and Stock Market Fluctuation " Applied Economics and Finance Vol. 3, No. 2; P. 157-178

 

 Sheri,Z . Pahlavani.M and Eisazadeh,S( 2016) " The Application of Contract Theory in Companies

(The Case of Adverse Selection " International Research Journal of Finance and Economics / Issue 152 August, p. 91-104

 

لیست مقالات چاپ و ارائه شده در کنفرانس های بین المللی:

 

International Conference and Seminar Presentations:

 

Pahlavani, M (2004) “The Structure of the Iranian Foreign Trade Sector”, published in conference proceeding, First International Manas University Conference In Economics, p.425-431, Bishkek, Kg. http://www.manas.kg/index.php?lang=en

 

Pahlavani, M., and Ed Wilson (2005) “Structural Breaks, Unit roots and postwar slowdowns in Iranian economy”, published and presented at 2005 International Conference in Economics and Finance, p.135-140, Labuan, Malaysia, 26-27 May.http://wwwkal.ums.edu.my/icef2005

 

Pahlavani, M., Valadkhani, A and Wilson (2005), “An Empirical Investigation of Structural Breaks and stationarity in Australia’s Macroeconomic Time series”, Presented and Published at 2005 New Zealand Association of Economics, 29 Jun-1 July, Christchurch, New Zealand. http://www.nzae.org.nz/conferences/2005/

 

Pahlavani, M. and Ed Wilson (2005) “Unit roots, Structural changes and Economic growth in Iran”, accepted and presented at 2005 Singapore Economic Review Conference (SERC), 4-6 August, Pan Pacific Hotel, Singapore. http://www.serc2005.org/index.html

 

Pahlavani. M., and Ed Wilson (2005)  “An application of the new cointegration techniques in Export-GDP Nexus in Iran”, presented and published at Beijing International Conference on applied business research, 1-4 December, 2005,China http://www.bicabr.net/01.htm

 

Pahlavani. M., and A. Valadkhani (2005) “Identifying multiple structural breaks in monetary aggregates and interest rates in Australia”, presented and published at 2nd International Business Research Conference, 5-8 December 2005, World Business Institute, University of Technology Sydney (UTS), http://www.worldbizconference.com/

 

Pahlavani. M., Saleh Salman, A and Sivalingam G.,(2005) “ Structural Breaks and External Shocks in the Malaysian Economy”, accepted and published at 2nd International Business Research Conference, 5-8 December, World Business Institute, University of Technology Sydney (UTS), http://www.worldbizconference.com/

 

Pahlavani. M., and Ed Wilson (2006) “The relationship between trade and economic growth in Iran" accepted and Published at the International Conference on International Trade, Center for Advanced Studies in Economics and ASIHSS Programme, January 2-3, 2006, Calcutta, India. http://www.jadavpur.edu/conference/conference.htm

 

Pahlavani, M., Wilson, E. and Valadkhani, A (2006) "Structural Changes in the Iranian Economy: An Empirical Analysis with Endogenously Determined Breaks", presented at Faculty of Economics, The University of Tehran, 3 January, Tehran.

 

Harvie C., and Pahlavani, M, (2006) “Sources of economic growth in South Korea: an application of the ARDL analysis in the presence of structural breaks – 1980-2005#

Accepted and presented at the Korea and the World Economy conference, 7-8 July 2006, Korea University, Seoul, Korea. http://faculty.washington.edu/karyiu/confer/seoul06/index.htm

 

Worthington, A., and M. Pahlavani, (2006)Gold investment as an inflationary hedge: Cointegration evidence with allowance for endogenous structural breaks/ Accepted and presented at 3rd International Conference on Contemporary Business, 21-22 September, 2006, Leura, NSW, Australia

 

Pahlavani, M., Verema,R and  Ed Wilson (2006) The Role of Capital Formation and Saving in Promoting Economic Growth in Iran./ Accepted and presented at 35th Australian Conference of Economists (ACE) 25 – 27 September 2006 Curtin University of Technology , Perth, Western Australia.

 

Harvie C., and Pahlavani, M, (2006) Development Challenges and Structural Changes in the Korean Economy 1980-2005:An Application of The Innovational Outlier and Additive Outlier Models”. Accepted and presented at 5th International Conference of Japan Economic policy Association (JEPA), Tokyo/ Japan, 2-3 December. http://www.econ.aoyama.ac.jp/~jepa2006/framepage3.html

 

Jayanthakumaran, K., and Pahlavani, M (2007) Structural Breaks In Trade And Income Per Capita In Asean-5 Countries: An Application Of Innovational Outlier Models/ 43rd Annual Conference of the Indian Econometric Society, Bombay/India,  5-7January. http://www.hss.iitb.ac.in/ties07/download.html

 

Pahlavani, M. and Jordaan, A. (2007) “Structural Changes and Development Challenges in South African Economy: An empirical Analysis with Endogenously Determined Breaks" Presented and published at 3rd International  Conference on Business , Management and Economics, 13-17 June, Yasar University, Turkey

 

Harvie C., and Pahlavani, M, (2007) Korea’s Fading Economic Miracle 1990-97” Presented and Published  at Korea and the World Economy VI conference, 2-3  July, UOW, Australia.

 

Pahlavani, M, and Harvie C., “Multiple Structural Breaks in Korea’s Macroeconomic Data: An Application of the Lumsdaine and Papell test” accepted for presentation at Korea and the World Economy VII conference, Seoul, Korea.20-21 June 2008.

 

 

Valadkhani, A and Pahlavani “Financial Deregulation And Structural Change

Australia’s Monetary Aggregates And Interest Rates/ accepted for presentation at 5th International Conference on Applied Financial Economics/ 3-5 July 2008/ Samos/ Greece http://www.ineag.gr/AFE/index.html

 

Kuppusamy,M., Pahlavani, M and Salman Saleh “Fostering Ict Development For Growth: Measuring The Payoffs For Australia And The Asean-5 Countries”/ accepted for presentation at International Conference On Social Sciences/ 21-22 Aug 2008-Izmir /Turkey

 

Pahlavani, M  and Salam Saleh,A "Business Challenges, Development and prospects pf Small and Medium Enterprise : A case studies of Sisstan& Baluchestan Province / Presented and Published  at the 7th APEF international conference/ 03-05 November 2008-Iran.

 

 Arjomandi, A and d Pahlavani,M(2008)  The Effects of Exchange Rate Depreciation on Iran's Bilateral Flows/ / Presented and Published  at the 7th APEF international conference/ 03-05 November 2008-Iran/

 

Pahlavani,M, Ghanbari, A and F.Eshraghi (2008), R & D Spillovers, Trade Integration and Expansion of Trade Follow in the selected East and West Asian countries/ / Presented and Published  at the 7th APEF international conference/ 03-05 November 2008-Iran/

 

Harvie C., Pahlavani, M,  “Effects of the Asian Financial Crisis on the Korean Economy: Some Further Empirical Evidence”/  accepted and presented at 15th International conference on Computing in Economics and Finance,  University Technology Sydney, Australia, 15-17 July 2009.

 

Pahlavani,M, Tayebi,K and Ohadi, S "Effect of Financial Development on Income Distribution in Asia-Pacific/ Accepted and presented at The 8th APEF International Conference on “Economic Integration in Asia: Global Financial Crisis and Beyond”/ November 28-29, 2010/ Kio University, Tokyo, Japan

 

Pahlavani,M  " Volatilities of Investment in Human Capital on Iran’s Economic Growth: A Bound Testing approach and GARCH Model / accepted and presented at the 19th International

Academic Conference, Florence, 16 - 19 September 2015, Italy.

 

 

 

 [1] International Journal of Business and Development Studies

[2] Business and Management Quarterly Review

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601